Bruggenbouwers in cultuur

Cultuurcoaches, cultuurmakelaars, cultuurscouts en andere cultuurfuncties die verbindingen leggen tussen cultuur, onderwijs, sport, zorg en welzijn zijn van grote waarde voor de kwaliteit en toegankelijkheid van cultuureducatie en cultuurparticipatie. De functie is belangrijk, maar niet altijd zichtbaar of bekend. Een helder profiel op basis van beroepsrollen laat de kracht van de functie zien én is een basis voor professionele ontwikkeling. LKCA maakte een test om een persoonlijk profiel te maken.

Voor wie?

Voor cultuurmakelaars, cultuurscouts, adviseurs, intendanten, cultuurkoppelaars, cultuuraanjagers, cultuurcoaches, combinatiefunctionarissen en andere cultuurfuncties die verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen, om te reflecteren op wat zij doen, meer zouden willen doen en zouden willen ontwikkelen.

Voor beleidsmedewerkers of werkgevers om hun opdracht aan de bruggenbouwers in cultuur te kunnen (her)formuleren, een functieprofiel op te kunnen stellen of te gebruiken als basis voor een voortgangsgesprek met de functionaris.

De test

Onderstaande test bestaat uit 41 vragen. Invullen duurt ongeveer tien minuten. Je ontvangt je persoonlijke profiel in je mailbox.

Deze test is gemaakt voor de bruggenbouwers in cultuur. Waar ‘Ik’ staat lezen beleidsmedewerkers en werkgevers: ‘De bruggenbouwer in cultuur’

.

Vragen vooraf

1. E-mail adres

2. Ik ben een:

3. Voor welke gemeente ben je werkzaam?
(meerdere opties mogelijk)

4. Wie is je werkgever?

5. Hoe wordt de bruggenbouwer in de cultuur bij jullie in de gemeente genoemd?

6. Voor welke werkvelden ben je en/of is de bruggenbouwer werkzaam?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Maak je keuze

7. Ik organiseer kennisuitwisseling binnen het culturele veld.

8. Ik ken het lokale cultuuraanbod en maak dit inzichtelijk voor partijen en beoefenaars.

9. Ik scout (nieuwe) podia en presentatiemogelijkheden.

10. Ik maak kunst (dirigeer/regisseer/choreografeer e.d.) met specifieke doelgroepen.

11. Ik creëer draagvlak voor kansrijk cultuurparticipatie en -educatieaanbod.

12. Ik organiseer ontmoetingen tussen cultuur en andere domeinen.

13. Ik breng samenwerking tussen cultuur en andere domeinen tot stand op thema’s en/of doelgroepen.

14. Ik geef kunstlessen onder en/of na schooltijd en/of in de vrije tijd.

15. Ik bezoek activiteiten van beoefenaars, verenigingen en informele verbanden, en professionals.

16. Ik bemiddel tussen cultuuraanbod en vraag van partijen.

17. Ik promoot het lokale cultuureducatie- en cultuurparticipatieaanbod.

18. Ik help bij het aanvragen van subsidies.

19. Ik coach cultuurparticipatie en/of -educatieprofessionals op inhoud.

20. Ik stimuleer een lerende houding bij organisaties.

21. Ik ontwikkel scholingsactiviteiten, workshops en lezingen voor vrijwilligers en professionals.

22. Ik breng vragen en behoeftes van (potentiële) beoefenaars, professionals, verenigingen en informele verbanden in kaart.

23. Ik reflecteer op cultuurparticipatie- en/of -educatieactiviteiten en stel tussentijds doelen bij.

24. Ik school vrijwilligers en/of professionals bij in de kunstdiscipline waarvoor ik ben opgeleid.

25. Ik adviseer partijen over te voeren beleid aangaande cultuurparticipatie en/of – educatie.

26. Ik benut kansen voor kunst en cultuur bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

27. Ik evalueer en breng de impact van cultuurparticipatie- en/of -educatie activiteiten in kaart.

28. Ik jaag verankering, verbetering en innovatie van cultuureducatie binnen en/of buitenschools aan.

29. Ik verwijs naar en/of biedt podium-, repetitie- en ontmoetingsruimte (online en live).

30. Ik ondersteun amateurkunstverenigingen om toekomstbestendig te handelen.

31. Ik programmeer, organiseer en coördineer activiteiten op en/of rondom scholen, in de wijk en/of in de gemeente.

32. Ik ontwikkel samen met partners nieuwe producten en/of diensten en verbeter bestaand aanbod voor specifieke doelgroepen.

33. Ik zoek nieuwe culturele initiatieven en aanbieders.

34. Ik stimuleer talentontwikkeling.

35. Ik zoek naar verbindingsmogelijkheden tussen cultuureducatie binnen en buiten schooltijd.

36. Ik verspreid actief relevante en actuele informatie over (nieuwe) regelingen, subsidies etc. aan cultuurprofessionals, -verenigingen, (potentiële) -beoefenaars en relevante partijen uit andere domeinen.

37. Ik onderhoud een cultureel netwerk en een (relevant) netwerk van zorg-, welzijns-, sport-, onderwijs- en/of vrijwilligersorganisaties en breid het actief uit.

38. Ik ondersteun cultuuraanbieders in hun ondernemerschap.

39. Ik communiceer over goede voorbeelden van cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen.

40. Ik stimuleer partnerschappen tussen zorg-, welzijn-, sport-, onderwijs- en cultuurorganisaties.

41. Ik zit bij onderwijs en/of sociale wijkteams, zorgpartijen en/of sportcoaches aan tafel om te horen wat er leeft en hoe er kan er worden samengewerkt.